pexels-nikola-%C4%8Ded%C3%ADkov%C3%A1-52
logo-11.png

כך התחיל הכל…כבר בצעירותי גיליתי חיבור ליין בטעימת יינות והבחנה בטעמים מסדרות שונות, עולם היין היה מופלא בעייני, התחלתי לקנות יינות מיוחדים ויישנתי אותם במחסן הקטן מתחת בניין הורי, 15 שנים חלפו, נישאתי, מחסן היינות הקטן עבר שידרוג משמעותי ונרכש בעבורו חדר מיוחד שעבר הסבה למרתף יין עם בקרת טמפרטורה לשמירה מרבית של היין....